Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги "Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида"ги қарори ижросини таъминлаш ҳамда "Кексаларни эъзозлаш йили" муносабати билан вилоятимизда "Бахшилар юртни куйлайди" фестивали ўтказилди.

Миллий қадриятлари­миз, қадим адабиёти­миз ва халқ амалий санъ­атининг ноёб йўналиш­ла­рини асраб-авайлаш, янада ривожлантиришга йўналтирилган бундай ан­жуман халқимиз қал­би­дан тобора чуқурроқ ўрин эгалламоқда.

Вилоят ҳокимлиги, Хатирчи туман ҳоким­ли­ги ҳамда қа­тор таш­ки­лот­лар ҳам­кор­ли­ги­­да таш­кил этил­ган фес­ти­валь Хатирчи ту­ма­ни­даги "Ол­тинсой" шир­кат хў­жалигининг бепоён қир-адирларида ўтка­зилди. Ям-яшил ли­бос кийган, кенгликлар бағ­рига ол­ган қизғал­доқ­лар ҳам бахшилари­миз то­мони­дан маҳорат би­лан ижро этилган дос­тон­чи­лиги­миз намуна­ла­рига, лапа­ру куй-қўшиқ­ларга жў­ро­воз бўлди.

Фестивалнинг Пўлкан шоир хотирасига барпо этилган майдонда ўтка­зи­лишида ҳам рамзий маъно бор. Қўлда дўм­би­ра билан олис-олис­лар­га боқиб турган бах­ши-шоир ҳайкали қад рост­лаган бу майдон ал­лақа­чон буюк инсон­ни зиёрат қилиш мас­кани­га айла­ниб, яна­да кўр­кам ва обод қиё­­фа касб эт­ган.

Манзарали дарахтлар, фав­воралар, тепаликка олиб чи­қув­чи зиналар бу ер­га яна­да са­лобат бахш этиб туриб­ди. Маш­­­­­­ҳур бахши шоир, ўз­бек дос­­­­­тон­чилик мактаби асосчи­ла­ридан бири Муҳам­мад­қул Жо­мурод ўғли Пўл­кан шу за­минда туғилиб, ижод қил­ган. 70 дан ортиқ турли мав­зудаги дос­­­тонни ёд бил­ган бахши бу­тун умр эзгу­лик­ни, инсоний­лик­ни, меҳр-оқи­бат ва ҳалолликни куйлаб ўтди.

Халқимиз қалбига юртга са­доқат, Ва­танга муҳаббат туйғу­ла­рини синг­ди­риш, ви­лояти­миз­­нинг чекка ҳудуд­ла­рида яшаб келаётган ижод­корлар фаол­­­­­лигини оши­риш­га қара­тил­­ган ан­­жуманда Ўзбекистон халқ бах­­­ши­лари Абдуназар Поё­нов, Очил Чор­шан­биев, Маҳ­мудмурод Ражабов, шунингдек, уларнинг издошлари Зул­ху­мор Шерназарова, Ма­марасул Эши­мов, Исмоилхон Анваровлар ўзлари­нинг энг сара ижодий намуналари би­лан иштирок этдилар.

— Оқтов этакларига туташиб кетган, буюк устознинг термаларини тинглаб, су­­кутга чўмган пурвиқор тоғлар, бор­лиқ­қа ҳаёт бахш этиб келган гиёҳлару ўт-ўланлар ҳалигача устоз достон­ла­ри­­ни куйлайди. Шундай сўлим бир фасл­­­да ташкил этил­ган анжуман ха­барини эшитиб, Сурхондарёдан етиб келдик. Ташки­лий ишларни кўриб, тай­ёргарлик уюш­­­қоқ­лик билан олиб борилганининг гу­воҳи бўл­дик. Вилоят ҳокимлигининг, ҳамкор ташкилот­лар­нинг миллий қад­рият­ла­ри­миз, анъ­ана­ларимиз, ай­ниқса, халқ ижо­ди, амалий санъатига бўлган ҳур­мати ва эъти­бори бугунги фес­ти­вал­да яққол акс этди. Бундай хайр­­­ли ва эзгу тадбир­лар халқимиз­нинг тинч ҳаё­ти­ни, юрти­миз­да хавф­­сиз­лик ва барқа­рор­­ликни таъ­мин­­­лаш би­лан бирга, мил­латлар ўр­та­сидаги дўст­­лик ришта­ла­­рини яна­да мус­таҳ­кам­лашга хизмат қилади. Биз бугун достон ва ўлан, ла­парларни во­ҳа йўнали­ши­да маза қилиб ижро эт­дик, — дейди сур­хон­дарё­лик бах­ши­ Абду­на­зар Поёнов.

Фестивалда иштирок эт­ган халқ оғзаки ижоди фи­­­дойилари ва ижодкор­лар "Энг гў­зал достон (бах­­­ши, оқин, жировлар) иж­­ро­чи­си, "Энг гўзал ўлан-лапар иж­рочиси, "Энг гўзал ҳаж­вий шеър", "Энг гўзал су­­рат", "Энг яхши ўйин кўрсатган жа­­моа", "Энг яхши ўйин кўрсатган аёл­лар жамоа­си", "Халқ ўйин­­ларини тик­­лашдаги хиз­­­мат­лари учун" йў­на­лиш­ларида ўз­а­ро куч си­наш­дилар. Ўз­ла­ри­нинг ижо­­дий са­­лоҳият­ла­рини на­мо­йиш эт­ган тан­лов ғолиблари мах­­­­сус дип­лом­­лар, қим­­матбаҳо сов­­ға­­лар би­лан тақ­дир­ланди.

 

Манба: www.dustlikbayrogi.uz

 

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.